Inleiding

 

De Utrechtse tak van de familie van der Wurff bestond voornamelijk uit hoveniers (tuinders) en heeft eeuwenlang rond de stad Utrecht geleefd. In de 18e eeuw met name buiten de Wittevrouwenpoort (‘Cruijperssteeg’ en ‘De Sandhof’) en in de 19e eeuw bij Hogelanden/de Rode Brug (3 generaties van der Wurff woonden op de Groenelaan no. 25). Zij kweekten op de “koude grond” groenten om deze vervolgens in de stad te verkopen om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Door de Utrechtse stadsuitbreiding werd de familie bewogen hun bestaan elders voort te zetten.

De naam ‘van der Wurff’ wordt door de eeuwen heen nogal eens anders geschreven : Worf, Worff, van der Wurf, van der Wurff, van der Worff, van der Worf, van der Worm, van der Wurm, van der Wolf, van der Werf, van der Werff. De meesten zijn in de 17e/18e eeuw analfabeet en ondertekenen de notariele akte met een kruisje “dit merk is getekend/gesteld bij”. Maar anderen zoals bijv. Rijk, Gerrit en Ian van der Wurff kunnen in de 18e eeuw hun eigen naam schrijven.

Het oudste door mij gevonden document over de familie van der Wurff dateert van 1664 en beschrijft een protest bij het hof tegen het benoemingsbeleid van Schepenen van Jutphaas. Het merendeel der lastgevers is  gewezen schepen van Jutphaas. Dit document wordt o.a. ondertekend door Anthoniss Claess Worff en Jan Adriaenss Worff.

Uit een document uit 1680 blijkt dat de zus van Anthoniss Claess, Annichen Claes Worff genaamd, een aantal neven en nichten heeft: Ryk Lammers Worff etc. Blijkbaar zijn hun vaders Lammert en Claes Worff dus broers. Adriaen Worff is vermoedelijk hun neef. Beide broers en hun neef zijn waarschijnlijk rond 1625 geboren. De kinderen van de broers Ryk Lammerts en Antonis Lammerts Worff (van der Wurff) wonen in de omgeving van de Wittevrouwenpoort.